[Logo]
Over de club
Competities
Hall of Fame
Evenementen
Ratings
Links

Log in

L:

P:

Blijf ingelogd:


Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta
15-11-2019: 13.30 -16.00 uur: Inloopschaak bij Cinecitta

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Stukkenjagers wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. Eventueel teveel betaalde contributie wordt dan naar rato gerestitueerd.

Er zijn drie categorieën lidmaatschap:

  • Algemene leden
  • Dubbelleden met Stukkenjagers als nevenaansluiting
  • Jeugdleden, jonger dan 21 bij aanvang van het seizoen

Algemene leden

Dit zijn leden die niet in een van de andere categorieën vallen.

De contributie bedraagt voor algemene leden € 115. Bij betaling voor 1 december wordt korting gegeven en bedraagt de contributie € 105.

Dubbelleden met Stukkenjagers als nevenaansluiting

Dit zijn leden die via meerdere verenigingen aangesloten zijn bij de KNSB, waarbij een andere vereniging als hoofdaansluiting geldt.

De contributie bedraagt voor dubbelleden met een nevenaansluiting € 90. Bij betaling voor 1 december wordt korting gegeven en bedraagt de contributie € 80.

Jeugdleden

Dit zijn leden die bij aanvang van het seizoen jonger dan 21 jaar zijn.

De contributie bedraagt voor jeugdleden € 70. Bij betaling voor 1 december wordt korting gegeven en bedraagt de contributie € 60.

Betalen/opzeggen/aanmelden

Betaling geschiedt door overmaken op giro NL94 INGB 0000 3879 77, ten name van: Penningmeester Stukkenjagers, Tilburg.

In verband met privacywetgeving vereisen wij ook het invullen van het aanmeldformulier. Voor meer informatie lees ons privacy statement.

Aanmeldingen of opzeggingen graag via de secretaris van de vereniging: Ruud Feelders, secretaris@stukkenjagers.nl .

Meedoenregeling gemeente Tilburg

De Stukkenjagers zijn aangesloten bij de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.

Wat is de Meedoenregeling?

De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de stad. Daarom krijgen Tilburgers met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau € 100 euro per persoon per jaar om leuke dingen te doen.

Er zijn ruim 150 activiteiten om uit te kiezen waaronder ook een bijdrage in het lidmaatschap van De Stukkenjagers. Wie het volledig beschikbare budget benut, hoeft bij betaling voor 1 maart zelf nog maar € 5 contributie op te brengen.

Lees meer informatie over de meedoenregeling of neem even contact op met de secretaris.

Ieder lid van de Stukkenjagers kan naast de reguliere verenigingsactiviteiten deelnemen aan alle wedstrijden die door of onder auspiciën van de KNSB of de NBSB worden georganiseerd.

Ieder lid krijgt zes keer per jaar Schaakmagazine gratis thuisbezorgd. Schaakmagazine is het blad van de KNSB. Het bevat achtergrondverhalen, partijanalyses en informatie over zaken die voor schaakliefhebbers interessant zijn.